VIDEO GIỚI THIỆU

Liên kết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 124884

Trung tâm PHP&CB Bình Định: Đa dạng hóa việc tuyên truyền và phục vụ khán giả

Ở khu vực thành phố, thị xã, nhu cầu xem phim giải trí của người dân đang được đáp ứng khá tốt. Tuy nhiên ở khu vực nông thôn, đặc biệt là ở vùng xa, miền núi cao, việc đáp ứng nhu cầu của đồng bào gần như dựa hẳn vào Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng (PHP&CB) Bình Định.

5 năm thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: Tạo chuyển biến tích cực

Sáng 24.9, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22 ngày 5.1.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nêu lên những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.