VIDEO GIỚI THIỆU

Liên kết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 238878

Trung tâm PHP&CB Bình Định: Đa dạng hóa việc tuyên truyền và phục vụ khán giả

Ở khu vực thành phố, thị xã, nhu cầu xem phim giải trí của người dân đang được đáp ứng khá tốt. Tuy nhiên ở khu vực nông thôn, đặc biệt là ở vùng xa, miền núi cao, việc đáp ứng nhu cầu của đồng bào gần như dựa hẳn vào Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng (PHP&CB) Bình Định.