VIDEO GIỚI THIỆU

Liên kết

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 204863

5 năm thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: Tạo chuyển biến tích cực

Sáng 24.9, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22 ngày 5.1.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nêu lên những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.