VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 445985

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
I
LÃNH ĐẠO SỞ
 
 
 
1
Tạ Xuân Chánh
Giám đốc Sở
02563.822.659
chanhtx@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Trương Đông Hải
Phó Giám đốc Sở
02563826512
3
Nguyễn Minh Đoan
Phó Giám đốc Sở
02563822272
II
VĂN PHÒNG SỞ
 
 
1
Nguyễn Quang Trung
Chánh Văn phòng
02563.829913
0905.196.579
2
Nguyễn Thị Hồng Hà
Chuyên viên
02563.817478
0986.595.510
3
Võ Hoàng Mỹ Linh
Kế toán
02563.813888
0985.967.207
4
Trần Anh Đức
Văn thư-lưu trữ
02563.822231
0989.167.468
5
 
Lê Thị Thanh Thủy
 
Nhân viên
02563.813888
0932.156358
6
Bùi Công Khanh
Lái xe
02563.822231
0933.546.079
 
7
Lê Thị Phụng
Tạp vụ
02563.822231
 
8
Văn Minh Đức
Bảo vệ
02563.824026
0905.180.641
 
9
Nguyễn Ngọc Bảy
Bảo vệ
01693.785.884
 
 
* Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
02563.817.478
III
PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
0563.822689
 
1
Thái Thị Thu
Trưởng phòng
0914.501.187
thutt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Trần Thị Thanh Nguyệt
Phó Trưởng phòng
0983.487.582
nguyetttt@ svhtt.binhdinh.gov.vn
3
Huỳnh Thị Phượng
Chuyên viên
0914.660.299
phuonght@svhtt.binhdinh.gov.vn
IV
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
0563.814.673
 
1
Nguyễn Thành Danh
PTP phụ trách
0913.405.557
danhnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Thành Tiến
Chuyên viên
0903.590.359
3
Nguyễn Hữu Hậu
Chuyên viên
0906.417.389
haunh@svhtt.binhdinh.gov.vn
4
Dương Thị Mai Trâm
Nhân viên
01689.914.597
5
Lương Thị Lương Giang
Nhân viên Ban quản lý dự án
0905.156.769
 
V
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA
02563.822796
 
1
Nguyễn Thanh Quang
Trưởng phòng
0986.956.665
quangnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Huỳnh Hiệp An
Phó Trưởng phòng
0913.463.702
3
Từ Như Huyền Trân
Chuyên viên
0983.319.663
4
Nguyễn Chơn Hiền
Chuyên viên
0903.549.939
5
Nguyễn Thị Bích Thuận
Chuyên viên
0905.217.260
thuanntb@svhtt.binhdinh.gov.vn
VI
PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
02563.813522
 
1
Lục Văn Dũng
Phó Trưởng phòng phụ trách
0914.139.374
2
Phan Tuấn Sơn
Phó Trưởng phòng
0903.211.005
sontp@svhtt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Đình Cẩm
Chuyên viên
0986.595.992
camnd@svhtt.binhdinh.gov.vn
VII
PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH
02563.818255
 
1
Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng phòng
0985.013.369
 
2 Võ Hoài Đức Phó trưởng phòng 0913.924.799  
3
Nguyễn Tấn Tuấn
Chuyên viên
0913.442.337
4
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Chuyên viên
0905.101.618
VIII
THANH TRA SỞ
02563.823286
 
1
Bùi Xuân Lý
Chánh Thanh tra
0913.429.699
2
Lê Quốc Ân
Phó Chánh Thanh tra
0935.748.588
3
Hoàng Thị Minh Hải
Nhân viên
0916.489.498
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
I
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao
02563.818.773
 
1
Nguyễn Văn Long
Giám đốc
0914.088.777
 
2
Lê Ngọc Dũng
Phó giám đốc
0914.157.345
 
II
Trường Năng khiếu thể thao
02563.822.748
 
1
Nguyễn Thành Sơn
Hiệu trưởng
0914.000.069
 
2
Phạm Thị Ngãi
Phó Hiệu trưởng
0906.486.898
 
III
Ban quản lý di tích
02563.820.270
 
1
Đặng Hữu Thọ
Giám đốc
0914.076.118
 
2
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Phó giám đốc
0905.291.980
 
IV
Bảo tàng tổng hợp
02563.824.000
 
1
Bùi Tĩnh
Phó giám đốc phụ trách
0935.603.008
 
2
Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó giám đốc
01677.378.889
 
V
Thư viện tỉnh
02563.829.894
 
1
Võ Văn Nhiếng
Giám đốc
0914.068.896
 
2
Nguyễn Ngọc Sinh
Phó giám đốc
0945.979.877
 
VI
Trung tâm Văn hóa tỉnh
02563.822798
 
1
Mai Ngọc Thinh
Giám đốc
0914.485.437
 
2
Nguyễn Thị Thu Qúy
Phó giám đốc
01227.177.403
 
VII
Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
02563.520.505
 
1
Võ Văn Tiễn
Phó giám đốc phụ trách
0914.100.649
 
VIII
Nhà hát tuồng Đào Tấn
02563.846.804
 
1
Văn Bá Dũng
Giám đốc
0917.961.685
 
2
Nguyễn Trọng Quỳnh
Phó giám đốc
0905.764.057
 
IX
Đoàn ca kịch bài chòi
02563.647.645
 
1
Nguyễn Hoài Huệ
Trưởng đoàn
0913.442.074
 
2
Nguyễn Ngọc Anh
Phó trưởng đoàn
0914.422.473
 
3
Huỳnh Thị Kim Châu
Phó trưởng đoàn
0914.115.746
 
X
Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật
02563.847.007
 
1
Nguyễn Thanh Hùng
Phó Hiệu trưởng PT
0983.395.199
 
XI
Trung tâm Võ thuật cổ truyền
02563.629.595
 
1
Bùi Trung Hiếu
Giám đốc
0905.127.266
 
2
Trần Duy Linh
Phó giám đốc
0914.123.738
 
XII
Bảo tàng Quang Trung
02563.780.320
 
1
Châu Kinh Tú
Giám đốc
0905.473.200
 
2
Nguyễn Thị Thìn
Phó giám đốc
0914.742.842
 
3
Nguyễn Anh Dũng
Phó giám đốc
0986.954.099