VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 529844

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
I
LÃNH ĐẠO SỞ
 
 
 
1
Tạ Xuân Chánh
Giám đốc Sở
02563.822.659
chanhtx@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Trương Đông Hải
Phó Giám đốc Sở
02563826512
3
Nguyễn Minh Đoan
Phó Giám đốc Sở
02563822272
II
VĂN PHÒNG SỞ
 
 
1
Nguyễn Quang Trung
Chánh Văn phòng
02563.829913
 
2
Nguyễn Thị Hồng Hà
Chuyên viên
02563.817478
 
3
Võ Hoàng Mỹ Linh
Kế toán
02563.813888
 
4
Trần Anh Đức
Văn thư-lưu trữ
02563.822231
 
5
 
Lê Thị Thanh Thủy
 
Nhân viên
02563.813888
 
6
Bùi Công Khanh
Lái xe
02563.822231
 
 
7
Lê Thị Phụng
Tạp vụ
02563.822231
 
8
Văn Minh Đức
Bảo vệ
02563.824026
 
 
9
Nguyễn Ngọc Bảy
Bảo vệ
02563824026
 
 
* Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
02563.817.478
III
PHÒNG TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
02563.822689
 
1
Trần Thị Thanh Nguyệt
Phó Trưởng phòng
 
nguyetttt@ svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Huỳnh Thị Phượng
Chuyên viên
 
phuonght@svhtt.binhdinh.gov.vn
IV
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
02563.814.673
 
1
Nguyễn Thành Danh
PTP phụ trách
 
danhnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Thành Tiến
Chuyên viên
 
3
Nguyễn Hữu Hậu
Chuyên viên
 
haunh@svhtt.binhdinh.gov.vn
4
Dương Thị Mai Trâm
Nhân viên
 
5
Lương Thị Lương Giang
Nhân viên Ban quản lý dự án
0905.156.769
 
V
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA
02563.822796
 
1
Nguyễn Thanh Quang
Trưởng phòng
 
quangnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Huỳnh Hiệp An
Phó Trưởng phòng
 
3
Từ Như Huyền Trân
Chuyên viên
 
4
Nguyễn Chơn Hiền
Chuyên viên
 
5
Nguyễn Thị Bích Thuận
Chuyên viên
 
thuanntb@svhtt.binhdinh.gov.vn
VI
PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
02563.813522
 
1
Lục Văn Dũng
 Trưởng phòng 
 
2
Phan Tuấn Sơn
Phó Trưởng phòng
 
sontp@svhtt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Đình Cẩm
Chuyên viên
 
camnd@svhtt.binhdinh.gov.vn
VII
PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH
02563.818255
 
1
Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng phòng
02563.811258
 
2 Võ Hoài Đức Phó trưởng phòng    
3
Nguyễn Tấn Tuấn
Chuyên viên
 
4
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Chuyên viên
 
VIII
THANH TRA SỞ
02563.823286
 
1
Bùi Xuân Lý
Chánh Thanh tra
 
2
Lê Quốc Ân
Phó Chánh Thanh tra
 
3
Hoàng Thị Minh Hải
Nhân viên
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
I
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao
02563.818.773
 
1
Nguyễn Văn Long
Giám đốc
 
 
2
Lê Ngọc Dũng
Phó giám đốc
 
 
II
Trường Năng khiếu thể thao
02563.822.748
 
1
Nguyễn Thành Sơn
Hiệu trưởng
 
 
2
Phạm Thị Ngãi
Phó Hiệu trưởng
 
 
III
Bảo tàng tỉnh Bình Định
02563.820.270
 
1
Đặng Hữu Thọ
Giám đốc
 
 
2
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Phó giám đốc
 
 
3 Bùi Tĩnh Phó giám đốc 02563824000  
4 Nguyễn Thị Thúy Hồng Phó giám đốc    
IV
Thư viện tỉnh
02563.829.894
 
1
Võ Văn Nhiếng
Giám đốc
 
 
2
Nguyễn Ngọc Sinh
Phó giám đốc
 
 
3 Trần Xuân Nhất Phó giám đốc    
V
Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh
02563.822798
 
1
Mai Ngọc Thinh
Phụ trách
 
 
2 Võ Văn Tiễn Phó giám đốc    
3 Nguyễn Thị Thu Quý Phó giám đốc    
VI
Nhà hát tuồng Đào Tấn
02563.846.804
 
1
Văn Bá Dũng
Giám đốc
 
 
2
Nguyễn Trọng Quỳnh
Phó giám đốc
 
 
VII
Đoàn ca kịch bài chòi
02563.647.645
 
1
Nguyễn Hoài Huệ
Trưởng đoàn
 
 
2
Nguyễn Ngọc Anh
Phó trưởng đoàn
 
 
3
Huỳnh Thị Kim Châu
Phó trưởng đoàn
 
 
VIII
Trung tâm Võ thuật cổ truyền
02563.629.595
 
1
Bùi Trung Hiếu
Giám đốc
 
 
2
Trần Duy Linh
Phó giám đốc
 
 
IX
Bảo tàng Quang Trung
02563.780.320
 
1
Châu Kinh Tú
Giám đốc
 
 
2
Nguyễn Thị Thìn
Phó giám đốc
 
 
3
Nguyễn Anh Dũng
Phó giám đốc