VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 529851

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt Tên thủ tục hành chính  Biểu mẫu
  Thủ tục hành chính cấp tỉnh   
A  VĂN HÓA  
I  Lĩnh vực Di sản Văn hóa  
1 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia                                            Tải về
2 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Tải về
3 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Tải về
4 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Tải về
5 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp  
6 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Tải về
7 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Tải về
8 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Tải về
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Tải về
10 Tải về
11 Tải về
12 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích  Tải về
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích  Tải về
14
II  Lĩnh vực Điện ảnh  
1 Cấp giấy phép phổ biến phim Tải về
2 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Tải về
III  Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm  
1 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)  
2 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
3 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Tải về
4 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Tải về
5 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Tải về
6 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
7 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Tải về
8 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Tải mẫu
9 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Tải mẫu
10 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Tải mẫu
11 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Tải mẫu
12 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Tải mẫu
IV  Nghệ thuật biểu diễn  
1 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương. Tải về
2 Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (thẩm quyền UBND tỉnh) Tải về
3 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (thẩm quyền UBND tỉnh) Tải về
4 Cấp phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (thẩm quyền UBND tỉnh) Tải về
5 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Tải về
6 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Tải về
7 Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (thẩm quyền UBND tỉnh) Tải về 
V  Văn hóa cơ sở  
1 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Tải mẫu
2 Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường Tải mẫu
3 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Tải mẫu
4 Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo  
5 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
7 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam  (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
8 Công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"  
9 Thủ tục đăng ký tổ chức Lễ hội  
10 Thủ tục thông báo tổ chức Lễ hội  
VI  Xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh  
1 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Tải về
2 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức thuộc địa phương Tải về
VII  Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh  
1 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Tải về
2 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Tải về
3 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Tải về
VIII  Thư viện  
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Tải về
IX  Gia đình  
1 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Tải về
3 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền UBND tỉnh) Tải về
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
6 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
7 Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình  
8 Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  
9 Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Tải về
10 Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Tải về
11 Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Tải về
12 Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Tải về
X  Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  
1 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Tải về
B  THỂ DỤC THỂ THAO  
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Tải về
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (thẩm quyền của UBND tỉnh) Tải về
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker Tải về
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn thể dục thể hình Tải về
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn mô tô nước trên biển Tải về
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn vũ đạo thể thao giải trí Tải về
7 Tải về
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn khiêu vũ thể thao Tải về
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền và vovinam Tải về
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Tải về
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Tải về
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và diều bay  Tải về
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Tải về
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  hoạt động thể thao đối vói môn Taekwondo Tải về
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Tải về
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karatedo Tải về
17 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng  Tải về
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Tải về
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Tải về
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Tải về
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Tải về
22 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Tải về
23 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (thẩm quyền của UBND tỉnh)  
24 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Tải về
25 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng