VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 529895

Hội nghị triển khai Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

               Sáng ngày 16/8/2017, tại Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đã diễn ra Hội nghị triển khai Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có gần 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện: Hoài Nhơn, Vân Canh, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã được ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh về dự và chỉ đạo.     
                Tại Hội nghị, đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐK XDĐSVH tỉnh trình bày nội dung Kế hoạch của UBND triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh; đánh giá khái quát thực trạng, tình hình thực hiện công tác truyền thông trong thời gian qua, đồng thời gợi mở một số nội dung cần thiết để các đại biểu trao đổi, thảo luận, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm tập trung nguồn lực và phát huy tiềm năng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông, góp phần đẩy mạnh thực hiện Phong trào; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh.
                  Hội nghị đã nghe các phát biểu, trao đổi, thảo luận của các đại biểu. Phần lớn, các phát biểu tại Hội nghị đã bao quát hầu hết các lĩnh vực, nội dung loại hình, hoạt động truyền thông cần triển khai, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, vừa mang tính khái quát, vừa cụ thể, chi tiết. Mặt dầu có một số nội dung chưa thể hiện rõ ràng nhưng Hội nghị đã phát họa được tầm vóc sự cần thiết trong công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương để tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm các phương thức, giải pháp thực hiện hoạt động truyền thông trong những năm đến. Ngoài ra, các ý kiến của một số đơn vị, địa phương chưa được trình bày, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh nghiên cứu, báo cáo cụ thể những kiến nghị, đề xuất từ các địa phương, đơn vị cho lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
 
 
(Chủ trì Hội nghị - Ảnh: Huyền Trân)
 
                   Sau một buổi làm việc sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã quán triệt và đề nghị các cơ quan tỉnh, địa phương (ngoài Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND huyện An Lão) sớm ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Truyền thông trên địa bàn, hệ thống ngành quản lý; cần bổ sung, hoàn thiện các nội dung, phương thức thực hiện sát hợp, cụ thể, xem đây như là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tránh tình trạng thả nổi Phong trào, buông lỏng mục tiêu phấn đấu ở một số địa phương. Điều này một phần do sự thiếu đồng bộ trong nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về vị trí, nội dung của Phong trào, một phần do phương thức chỉ đạo, tuyên truyền của Ban Chỉ đạo các cấp vẫn còn sự cũ mòn, thiếu sáng tạo. Bởi vậy cần sự phản ảnh, thay đổi cách làm từ công tác truyền thông để từng lúc, từng nơi thấm dần, định lượng lại công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào.
                  Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo có kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm. Năm 2018, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Đề án cùng với phương thức truyền thông Liên hoan Làng, khu phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Định, từ đó định hướng thực hiện thời gian đến đạt hiệu quả hơn./.
                                                                                                                               Bài: Phương Nam