VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 400062

Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị
nội dung
Tham dự
Thứ 2 16/10
Sáng: - 8h00. Khai mạc giải bóng chuyền Nữ Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2018
GĐ. Tạ Xuân Chánh và các Đ/c PGĐ Sở
Huyện Tây Sơn
 
Theo giấy mời
Chiều: - 16h00. Họp kế hoạch, chương trình đội bóng đá Bình Định tham gia giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2018
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
TTHLTĐTT
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan, P. KHTC, P. QLTDTT, P. TCPC, VPS, TTHLTĐTT
Thứ 3 17/10
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý III năm 2017
Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 10h00. Họp Ban huấn luyện đội bóng đá Bình Định PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Trung tâm HLTĐTT   thành phần liên quan
Chiều: - 14h00. Báo cáo phương án kiến trúc tổng thể mặt bằng xây dựng, kế hoạch thi công hạng mục nhà bảo vệ tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành và thiết kế chi tiết các hạng mục bổ sung thuộc khu di tích cách mạng Núi Bà
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp 4 – UBND tỉnh
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Thứ 4 18/10
Sáng: - 8h00. Tổ chức lế khởi công dàn dựng vở tuồng “Chàng Lía”
PGĐ. Trương Đông Hải
Nhà hát tuồng Đào Tấn
 
Theo giấy mời NHTĐT
 - 9h00. Họp về công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình tại một số đơn vị huyện, thành phố đã chọn PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A   Theo giấy  mời
Chiều: - 14h00. Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội về thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội tại địa phương
UBND tỉnh
Phòng họp A - UBND
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Thứ 5 19/10
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị phổ biến nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 8h00. Làm việc với Sở tài chính về dự toán kinh phí đội bóng đá Bình Định tham gia giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2018 PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Phòng họp A   P. KHTC, TTHLTĐTT, P. QLTDTT
Chiều: - 14h00. Dự đại hội công đoàn cơ sở Bảo tàng Quang Trung
PGĐ. Trương Đông Hải
Bảo tàng Quang Trung
 
Theo giấy mời
 - 16h00. Bế mạc giải bóng chuyền Nữ đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2018 GĐ. Tạ Xuân Chánh và các PGĐ Sở Huyện Tây Sơn     Theo giấy mời
Thứ 6 20/10
Sáng: - 7h30.Dự họp nghe báo cáo thông qua phương án trùng tu, phục chế nhà cổng và chánh điện Chùa Ông Nhiêu
UBND Tp. Quy Nhơn
Trung tâm hành chính Tp. QN
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 7 21/10
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017.
UBND tỉnh
Phòng họp A - UBND
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều:
 
 
 
 
CN
22/10
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: