VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 377302

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

 
Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị
nội dung
Tham dự
Thứ 2 20/11
Sáng: - 8h00. Dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2017 - 2018
Trường cao đẳng Bình Định
Trường cao đẳng Bình Đình
 
Theo giấy mời
 - 9h00. Bí thư đảng ủy, giám đốc Sở làm việc với cấp ủy,chi bộ Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng Bí thư, giám đốc Tạ Xuân Chánh Phòng Giám đốc   Cấp ủy chi bộ TTPHPCB, VPS, P. TCPC
Chiều: 15h00. Dự hội nghị tổng kết công tác đào tạo và thi đua – khen thưởng năm học 2016 – 2017 Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Trường Trung cấp VHNT
 
Theo giấy mời
Thứ 3 21/11
Sáng: - 8h00. Tham gia đoàn thẩm tra Ban pháp chế HĐND tỉnh (Đơn vị làm việc: Sở Nội vụ)
Ban pháp chế HĐND tỉnh
Sở Nội vụ
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 8h30. Dự lễ trao giải thưởng Vũ Ngọc Liễn – khuyến tài hát bội – bài chòi Bình Định lần thứ V – 2017
Ban điều hành giải thưởng Vũ Ngọc Liễn
Hội trường Sở
 
Theo giấy mời
 - 7h30. Họp Hội đồng nghệ thuật xét chọn phù điêu trên các vách núi tại Tp. Quy Nhơn
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp A
 
Thành viên hội đồng
Chiều: - 14h00. Làm việc với công ty cổ phần tập đoàn TMS về tổ chức đêm hội đếm ngược 2018
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy  mời
 - 15h30. Họp các ngành liên quan V/v tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A   Theo giấy  mời
Thứ 4 22/11
Sáng
 
 
 
 
7h30. Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng dành cho cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (02 ngày)
Đảng ủy khối các cơ quan
Trường chính trị tỉnh
 
Theo thông báo số 141 đã chuyển trên Idesk cho các đơn vị
         
Chiều: - 14h00. Dự Họp bàn tổ chức Đại hội các Hội hết nhiệm kỳ
Sở Nội vụ
Sở nội vụ
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
- 13h30. Dự hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy lần thứ 32 (quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu) BTV Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy   PGĐ. Trương Đông Hải
           
Thứ 5 23/11
Sáng: - 7h30. Dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo
UBND tỉnh
Khách sạn Thanh Bình
 
PGĐ. Trương Đông Hải, Thanh tra Sở
         
 - 7h30. Dự lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ năm 2017 UBND thị xã An Nhơn Trung tâm học tập cộng đồng phường Đập Đá - Tx. An Nhơn   PGĐ. Trương Đông Hải, Đ/c Ngọc
Chiều: - 14h00. Dự họp lấy ý kiến đề đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn Sở Công thương UBND xã Nhơn Hậu thị xã An Nhơn   Theo giấy  mời
 
       
Thứ 6 24/11
Sáng: 7h30. Kiểm tra cải cách hành chính Trung tâm Văn hóa tỉnh
Lãnh đạo Sở
Trung tâm văn hóa tỉnh
Trung tâm văn hóa tỉnh
Thành phần Đoàn kiểm tra
 - 9h30. Kiểm tra công tác cải cách hành chính Trường năng khiếu thể thao Lãnh đạo Sở Trường năng khiếu thể thao Trường năng khiếu thể thao Thành phần đoàn kiểm tra
- Giám đốc Sở làm việc với Tổng giám đốc công ty điện ảnh Việt Nam GĐ. Tạ Xuân Chánh Phòng Giám đốc PHPCB  
Chiều: 14h00. Kiểm tra cải cách hành chính Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật
Lãnh đạo Sở
Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật
Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật
Thành phần Đoàn kiểm tra
Thứ 7 25/11
Sáng:- 8h00. Tổ chức hội thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhân ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và tổng kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu về phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa địa bàn tỉnh
PGĐ. Trương Đông Hải
UBND phường Quang Trung - Tp. QN
 
Theo giấy  mời
Chiều:
 
 
 
 
CN
26/11
Sáng
 
 
 
Theo giấy  mời
Chiều: