VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 377304

Lịch công tác tuần từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 27/11
Sáng: - 9h00. Dự họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” , “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần 2 năm 2018
PCT. Nguyễn Tuấn Thanh
Phòng họp 4 – UBND
 
Thành viên hội đồng
Chiều: - 13h30. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 đơn vị Ban quản lý di tích
PGĐ. Trương Đông Hải
Ban quản lý di tích
 
Thành phần đoàn kiểm tra
 - 13h30. Thảo luận ngân sách năm 2018 đơn vị Đoàn ca kịch bài chòi Lãnh đạo Sở Đoàn ca kịch bài chòi   P. KHTC
 - 15h00. Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 đơn vị Thư Viện tỉnh PGĐ. Trương Đông Hải Thư Viện tỉnh   Thành phần đoàn kiểm tra
- 15h30. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành văn hóa và thể thao. UBND tỉnh Phòng họp A - UBND   GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 15h30. Thảo luận ngân sách năm 2018 Nhà hát tuồng Đào Tấn Lãnh đạo Sở Nhà hát tuồng Đào Tấn   P. KHTC
Thứ 3 28/11
Sáng: - 7h30. Dự tọa đàm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Khách sạn Thanh Bình
 
PGĐ. Trương Đông Hải
- 7h30. Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2017 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy 02A Trần Phú - Tp. QN   PGĐ. Trương Đông Hải
- 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. UBND tỉnh 01 Đinh Bộ Lĩnh - Tp. QN   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều: - 13h30. Dự họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 14h00. Họp Ban chấp hành công Đoàn Sở Lãnh đạo   Sở Phòng họp A   BCH công đoàn Sở
Thứ 4 29/11
Sáng: - 8h00. Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng (1,5 ngày)
Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 
 
 
 
 
         
 - 8h45. Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền trung
Khánh Hòa
 
Theo giấy mời
Chiều: - 15h00. Họp ban tổ chức giải bóng đá mini phong trào toàn quốc năm 2017 – Cúp bia Sài Gòn
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
Thứ 5 30/11
Sáng: - 8h00. Cung cấp tài liệu lập phương án rà soát, điều tra diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh
 
Sở Nông nghiệp PTNT
Phòng họp A
BQLDT
Thành phần liên quan
Chiều
 
 
 
 
Thứ 6 01/12
 
Sáng:- 7h30. Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
UBND tỉnh
Phòng họp A - UBND
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
 - 8h00. Dự họp xem xét và có ý kiến đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trình: Khách sạn Hoàng Anh Resort (Khu du lịch Ghềnh Ráng), thành phố Quy Nhơn Sở Xây dựng Sở Xây dựng   PGĐ. Trương Đông Hải, BQLDT
Chiều: - Dự Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy lần thứ 33
BTV tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
Theo giấy mời
 - 14h00. Dự họp thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh   PGĐ. Trương Đông Hải
 
       
Thứ 7 02/12
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
03/12
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: