VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 377300

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 25/12
Sáng: - 7h30. Dự Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin và du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Phòng VHTT huyện Hoài Nhơn
UBMTTQVN huyện Hoài Nhơn
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 7h45. Dự Hội nghị về công tác bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo
Công An tỉnh
01A Trần Phú – Tp. QN
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
  - Giám đốc Sở tiếp xúc cử tri huyện Tây Sơn (02 ngày)
GĐ. Tạ Xuân Chánh huyện Tây Sơn    
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 3 26/12
Sáng: - 8h00. Dự nghiệm thu dự án: Nâng cấp phần mềm quản lý thư viện điện tử ILIB 8.0 tại Thư viện tỉnh
PGĐ. Trương Đông Hải
Thư viện tỉnh
 
Theo giấy mời
 - 7h30. Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ban nội chính Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều
 
 
 
 
Thứ 4 27/12
Sáng: - 7h30. Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017
Đảng ủy khối các cơ quản tỉnh
Phòng họp A
 
BTV Đảng ủy Sở, Đ/c Trung, Đ/c Thu
 - 7h30. Dự họp Ban cán sự Đảng ( -Thông qua quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 khách sạn Hoàng Anh Resort;
-Thông qua mẫu biểu trưng tỉnh Bình Định)
UBND tỉnh  Phòng họp A - UBND   GĐ. Tạ Xuân Chánh, PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều:- 14h00. Họp giao ban thể dục thể thao
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Phòng họp A
 
P. QLTDTT, Thủ trưởng các phòng, đơn vị: VPS,
P. TCPC,
P. KHTC NKTT, TTHLTĐTT, TTVTCT,
Thứ 5 28/12
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (1,5 ngày)
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 8h00. Dự hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của tổ chức Hội trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Hội cựu tù chính trị cách mạng tỉnh
06 Trần Phú – Tp. QN
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 6 29/12
Sáng: - 10h00. Họp thống nhất một số nội dung chương trình trong kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức chương trình đêm võ đài Bình Định
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Phòng họp A TTVTCT Theo giấy mời, P. KHTC, P. QLTDTT
 - 8h00. Dự Hội nghị BCH Hội nông dân tỉnh lần thứ 17, khóa XV nhiệm kỳ 2013 - 2018 Hội nông dân tỉnh Hội nông dân tỉnh   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều:
 
 
 
 
 Tối: - 19h30. Chung kết cuộc thi giọng hát hay tỉnh Bình Định năm 2017 và chương trình nghệ thuật chào mừng Tết dương lịch năm 2018 Lãnh đạo Sở Trung tâm văn hóa tỉnh   Theo giấy mời
Thứ 7 30/12
Sáng:
 
 
 
 
Tối: - 19h00. Tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2018
Lãnh đạo Sở
Quảng Trường Nguyễn Tất Thành
 
Theo giấy mời
 - 19h45. Truyền hình sân khấu trực tiếp vở tuồng “Cổ Thành”  Lãnh đạo Sở Nhà hát tuồng Đào Tấn   Theo giấy mời
CN
31/12
Sáng: - 8h00. Dự triển lãm ảnh nghệ thuật quê hương, con người duyên hải miền trung - Tây nguyên
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Trung tâm văn hóa tỉnh
 
Theo giấy     mời
 - 8h30. Dự lễ cúng thường tân Tây Sơn Tam Kiệt Lãnh đạo Sở Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt   Theo giấy mời BTQT
Tối: - 20h00. Tổ chức Lễ hội đếm ngược chào đón năm mới - TMS Countdown Quy Nhơn 2018
Lãnh đạo
Sở
Quảng trường Nguyễn Tất Thành
 
Theo giấy mời