VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 377299

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

 
Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 08/01
Sáng: - 7h30. Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều: - 13h30. Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2018
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Thứ 3 09/01
Sáng: - 8h00. Họp đánh giá tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý sở VHTT
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
BCH Đảng ủy Sở, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Sở, Bí thư Đoàn thanh niên Sở
Chiều: - 14h00. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
Thành viên hội đồng
Thứ 4 10/01
Sáng: - 7h30. Dự hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh
UBMTTQ Việt Nam tỉnh
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
 - 8h00. Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Ban dân vận Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy   PGĐ. Trương Đông Hải
 - 8h00. Nghe phòng Kế hoạch tài chính báo cáo phân rã ngân sách năm 2018
GĐ. Tạ Xuân Chánh và các Đ/c PGĐ Sở
Phòng họp A
P. KHTC
VPS, P. QLVH, P. QLTDTT, P. NSVHGĐ
Chiều: - 14h00. Họp V/v đăng cai cuộc thi duyên dáng nữ doanh nhân Asean năm 2018
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
 - 16h00. Họp thường trực BCH Công Đoàn Sở PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A   Các tiểu ban
Thứ 5 11/01
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018
Bộ Văn hóa thể thao và du lịch
Đà Nẵng
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh, VPS
Chiều
       
 - 14h00. Dự Hội nghị gặp mặt kiều bào nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBMTTQ Việt Nam tỉnh UBMTTQ Việt Nam tỉnh   PGĐ. TRương Đông Hải
Thứ 6 12/01
Sáng
 
 
 
 
 - 7h30.Tham dự buổi  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2018 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nhà khách Thanh Bình   theo TB số 148 của Đảng ủy khối đã chuyển trên Idesk cho các chi bộ
Chiều
       
 - 13h30. Kiểm tra một số di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Tháp Bánh Ít   GĐ. Tạ Xuân Chánh
Thứ 7 13/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
14/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: