VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 385917

Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 29/01
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: - 15h00. Họp chuẩn bị triển khai Hội nghị công tác ngành năm 2018
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
Các PGĐ Sở, VPS, P. TCPC, P. QLVH, TTVHT
Thứ 3 30/01
Sáng:  - 8h00. Dự Hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2017
Cục thuế tỉnh
Khách sạn Quy Nhơn
 
Theo giấy mời
 - 7h30. Dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
UBND tỉnh
Khách sạn Thanh Bình
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 8h00. Dự họp giải quyết kiến nghị của cử tri về việc triển khai thi công tại khu vực đồi Ghềnh Ráng
Sở Xây  dựng
Sở Xây dựng
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 4 31/01
Sáng: - 7h30. Dự họp thông qua quy định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
UBND tỉnh
Phòng họp 4 - UBND
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Chiều: - 14h30. Họp bàn V/v tham gia lễ hội bánh dân gian Nam Bộ
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
Thứ 5 01/02
Sáng: - 7h30. Dự họp thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa năm 2018
Ban tuyên giáo Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 8h00. Dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm phục vụ du lịch lần thứ 2 năm 2017 UBND tỉnh Khách sạn Quy Nhơn   PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều: - 14h00. Dự làm việc với Hội đồng hương Bình Định tại Tp. Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức ngày Hội người Bình Định  lần thứ V - Xuân Mậu Tuất 2018
UBND tỉnh
Phòng họp 4 - UBND
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 13h30. Dự họp thông qua điều chỉnh diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích quốc gia Thành Hoàng Đế UBND tỉnh  Phòng họp A - UBND tỉnh BQLDT GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 14h00. Họp bàn kế hoạch, nội dung tổ chức gặp mặt HLV, VĐV tiêu biểu năm 2018 PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Phòng họp A   VPS, P.KHTC, P. QLTDTT, TTHLTĐTT, TTVTCT, Trường NKTT
Thứ 6 02/02
Sáng: - 8h00. Dự Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2018 đơn vị Nhà hát tuồng Đào Tấn 
PGĐ. Trương Đông Hải
Nhà hát tuồng Đào Tấn
 
Theo giấy mời
 - 8h00. Thông báo phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh gói thầu xây lắp công trình sửa chữa khu di tích cách mạng Núi Bà        
 - 9h30. Làm việc với Ban huấn luyện đội bóng đá Bình Định PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Trung tâm HLTĐTT   Thành phần liên quan
Chiều: - 14h00. Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 đơn vị Thư Viện tỉnh
PGĐ. Trương Đông Hải
Thư Viện tỉnh
 
Theo giấy mời
         
Thứ 7 03/02
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
CN
04/02
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: