VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 385892

Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2017 đến ngày 18/3/2017

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 12/3
Sáng: - 8h00. Họp về tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất nước – Con người Bình Định năm 2018”
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
 - Thẩm tra quyết toán năm 2017 đơn vị Bảo tàng Quang Trung (02 ngày) Lãnh đạo Sở Bảo tàng Quang Trung   Theo thông báo số 274
 - 7h30. Dự tập huấn, bồi dưỡng khung tập trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
BCĐ diễn tập PT-18 tỉnh
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
 
GĐ. Tạ Xuân
Chánh

Chiều:  - 13h30 dự tập huấn, bồi dưỡng khung tập trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

BCĐ diễn tập PT-18 tỉnh

Sở Nội vụ

 

PGĐ. Nguyễn
Minh Đoan, PTP.QLTDTT, PTP.XDNSVH

Chiều: - 14h00. Làm việc với UBND huyện Hoài Nhơn về di tích địa đạo Gò Quánh
PGĐ. Trương Đông Hải
UBND huyện Hoài Nhơn
 
Theo giấy mời, BQLDT
Chiều : - 15h30 Báo cáo công tác chuẩn bi dón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại UBND tỉnh Phòng họp A - UBND tỉnh Bình Định   GĐ. Tạ Xuân Chánh, Lãnh đạo VP, LĐ. PKHTC, Lãnh đạo phòng QLVH (Huỳnh Hiệp An)

Tối: - 19h00. Dự Liên hoan Hội đánh bài chòi cổ dân gian huyện Hoài Nhơn lần thứ III năm 2018

UBND huyện Hoài Nhơn

UBND huyện Hoài Nhơn

 

PGĐ. Trương Đông Hải

Thứ 3 13/3

Chiều: -14h00 Dự họp hội đồng nghệ thuật xét duyệt tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

UBND tỉnh

Phòng họp A

 

Giám đốc Tạ Xuân Chánh, Thành viên hội đồng

Chiều: - 14h30 Tham gia bàn giao khu vực Tượng đài Chiến Thắng và di tích Núi Bà tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát 

BQL Khu kinh tế

xã Cát Tiến, huyện Phù Cát

 

PGĐ. Trương Đông Hải

Thứ 4 14/3

Sáng: - 8h00. Dự họp tham gia ý kiến về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Sở Nội vụ Sở Nội vụ   PGĐ. Trương Đông Hải
  - 08h00  Kiểm tra ranh giới Khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng Tân Thanh, thuộc xã Cát Hải, huyện Phù Cát BQL Khu kinh tế xã Cát Hải, huyện Phù Cát   PGĐ.Nguyễn Minh Đoan, LĐ BQL Di tích

 - Thẩm tra quyết toán năm 2017 đơn vị Nhà hát tuồng Đào Tấn (03 ngày)

Lãnh đạo Sở

Nhà hát tuồng Đào Tấn

 

Theo thông báo số 274

Chiều:

 

 

 

 

Thứ 5 15/3

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: Dự họp góp ý tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh BTV Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy   PGĐ. Trương Đông Hải

Tối: - 19h30 Tham dự lễ trao giải và Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật "Đất nước - Con người Bình Định

 

Trung tâm văn hóa tỉnh

 

Giám đốc Tạ Xuân Chánh

Thứ 6 16/3

Sáng: - Dự giao lưu tọa đàm ngày quốc tế hạnh phúc 20/3

Đài Phát thanh truyền hình BĐ

Đài Phát thanh truyền hình BĐ

 

PGĐ. Trương Đông Hải

Chiều: - 14h00 Tham dự Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh 

Công an tỉnh ( 01 Trần Phú, Quy Nhơn)

 

PGĐ.Trương Đông Hải

 - 14h00. Dự hội nghị cán bộ công chức viên chức Bảo tàng Quang Trung GĐ. Tạ Xuân Chánh Bảo tàng Quang Trung   Theo giấy  mời, PCT. Công Đoàn
 - 14h00. Họp dự thảo kịch bản khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2018 PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Phòng họp A P. QLTDTT Theo giấy  mời

Thứ 7 17/3

Sáng:

 

 

 

 

Tối: - 19h30. Tổ chức đêm võ đài Bình Định năm 2018

Lãnh đạo Sở

Quảng trường Nguyễn Tất Thành

 

Theo giấy  mời

CN
18/3

Sáng:  

 

 

 

 

Chiều: - 14h00. Dự lễ hội Đô thị nước mặn Xuân Mậu Tuất năm 2018

UBND huyện Tuy Phước

Di tích lịch sử Chùa Bà

 

PGĐ. Trương Đông Hải, P. QLVH, Thanh tra Sở