VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 545962

Thông qua phương án thiết kế phục dựng đền thờ Cống Quận công Trần Đức Hòa

                Sáng ngày 09/3/2018, UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức cuộc họp thông qua phương án thiết kế phục dựng Đền thờ Cống Quận công Trần Đức Hòa tại Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, nhằm tri ân, tôn vinh nhân vật lịch sử Bình Định có công với đất nước. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Bình Định. Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND xã Hoài Thanh Tây, đại diện gia tộc Trần Đức…
            Trần Đức Hòa vốn là con nhà tướng dưới thời chúa Nguyễn, cha ông là Trần Ngọc Phân làm phó tướng dinh Quảng Nam. Ông được tập ấm chức Hoằng tín Đại phu, sau đổi làm Đô chỉ huy sứ quyền nhiếp Cẩm vệ y, nhờ có quân công được giữ chức Khám lý phủ Qui Nhơn, tước phong Cống Quận công.
             Trần Đức Hòa trấn thủ phủ Qui Nhơn, được xem là chỗ dựa của triều đình, ông không những biết vỗ êm dân chúng, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm hậu phương của phía Nam, cung cấp lương hướng cho quân đội, mà còn được chúa Sãi – Nguyễn Phúc Nguyên rất trọng dụng và kết nghĩa anh em, được chúa coi là thân tín nên thường được cùng chúa bàn mưu, định kế việc quân, việc nước.
             Trần Đức Hòa là người phát hiện và tiến cử Đào Duy Từ lên chúa Nguyễn và Đào Duy Từ đã trở thành người đứng đầu trong hàng công thần của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Khi chúa Nguyễn lệnh trục xuất các giáo sĩ Dòng Tên, chính quan trấn phủ Qui Nhơn – Trần Đức Hòa là người cưu mang, đưa các giáo sĩ về thương cảng Nước Mặn dựng nhà thờ, cung cấp tiền bạc, lương thực, thực phẩm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà truyền giáo hoạt động. Tại đây, với mục đích tiếp cận ngôn ngữ tiếng Việt để phục vụ công cuộc truyền giáo, các Thừa sai Dòng Tên bắt đầu nghiên cứu và phiên âm tiếng Việt bằng bộ chữ cái Latinh, sáng tạo ra hệ thống ký âm cho tiếng Việt mà sau này được gọi là chữ Quốc ngữ. Tại Hội thảo “Bình Định với chữ Quốc ngữ” năm 2016, các nhà nghiên cứu đã chứng minh: những giáo sĩ đi tiên phong trong việc sáng tạo ra chữ Quốc ngữ (Linh mục: Buzomi, Pina và Borri), suốt thời gian đầu đến sống, hoạt động truyền giáo, học tập, nghiên cứu và phiên âm chữ Quốc ngữ đều ở Nước Mặn.
               Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Đức Hòa gắn liền với sự nghiệp mở nước ở Đàng Trong của chúa Nguyễn. Sau khi ông mất, được chúa Nguyễn truy tặng Phúc thần khai quốc và nhân dân xã Bồ Đề lập Đền thờ tại thôn Hy Văn (ngày nay thuộc địa phận xã Hoài Sơn), Đền thờ bị sụp đổ trong chiến tranh, tại địa điểm di tích vẫn còn dấu tích Đền thờ và hiện nay, gia tộc Trần Đức vẫn còn giữ hình ảnh Đền thờ cũ. Mộ ông tại thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, được công nhận di tích cấp tỉnh năm 2005.
                                                                                                                             (Nguyễn Thanh Quang)

Tin cùng chuyên mục: