VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 385895

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018

 
Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 16/4
Sáng: - 7h30. Dự hội nghị triển khai tháng hành động vì ATTP trên địa bàn tỉnh Bình Định
UBND tỉnh
Khách sạn Thanh Bình
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều: - 14h00. Họp nghe Tỉnh đoàn báo cáo Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đồng hành cùng thanh niên công nhân
UBND tỉnh
Phòng họp 4- UBND tinh3
 
Huỳnh Hiệp An - Phòng QLVH
 - 14h00. Ra mắt đội kiểm tra liên ngành 814
Sở VHTT
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
Thứ 3 17/4

 
Sáng: - 7h00. Dự khai mạc Đại hội TDTT công an tỉnh lần thứ I năm 2017 - 2018
Công An tỉnh 59 Hà Huy Tập - Tp. QN   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan, P. QLTDTT
 - 8h00. Họp V/v truyền hình trực tiếp lễ đón bằng UNESCO trên sóng đài tiếng nói Việt Nam PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A   Theo giấy  mời
Chiều: - 14h00. Báo cáo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm "400 năm ra đời chữ quốc ngữ"
UBND tỉnh
Phòng họp 4 – UBND
 
PGĐ. Trương Đông Hải, TP QLVH
 
 
 
 
 
Thứ 4 18/4
Sáng: - Họp về việc trao giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
P.KHTC, QLVH, TCPC, TTVH tỉnh
Chiều: - 14h00. Dự gặp mặt kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân Huyện Hoài Ân   PGĐ. Trương Đông Hải
 - 14h30. Kiểm tra đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao khu du lịch Cửa Biển PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Khu kinh tế Nhơn Hội   Theo giấy  mời
Thứ 5 19/4
Sáng: - 10h00. Làm việc với lãnh đạo TTPHP&CB về công tác bàn giao và lễ kỷ niệm ngành điện ảnh
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
P.TCPC, Thanh tra, KHTC, P. QLVH, KHTC, VPS
 - 7h30. Dự họp tổ tư vấn chuyên môn  sáng kiến tỉnh Bình Định (tổ 2) Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ban tuyên giáo tỉnh ủy   PGĐ. Trương Đông Hải
 - 7h30. Dự khai mạc Liên hoan hát ru và hát dân ca tỉnh lần thứ IV năm 2018 Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trung tâm văn hóa tỉnh   GĐ. Tạ Xuân Chánh và các PGĐ Sở
 - 8h00. Dự họp thông qua dự thảo giám sát tình hình thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ban dân tộc Văn phòng HĐND tỉnh   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
         
Chiều: - 14h00 - Dự đại hội TDTT huyện Hoài Ân
UBND huyện Hoài Ân
 
TT Tăng Bạt Hổ
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
 - 13h30. Dự họp Ban cán sự Đảng UBND:
 - Thông qua kết quả xét tặng giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 5
 - Thông qua mẫu phác thảo và địa điểm đặt tượng tròn  nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Tp. Quy Nhơn 
UBND tỉnh Phòng họp A - UBND   GĐ. Tạ Xuân Chánh
Tối: - 19h00. Khai mạc giải cầu lông các CLB tỉnh Bình Định mở rộng năm 2018 GĐ. Tạ Xuân Chánh Trung tâm HLTĐTT   Theo giấy  mời
Thứ 6 20/4
Sáng: - Làm việc với tổ quản lý dự án các công trình xây dựng
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
Thành phần liên quan
- 8h00: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ vinh danh Bài chòi GĐ. Tạ Xuân Chánh và các PGĐ Sở Phòng họp A   P. QLVH, P. KHTC, P. NSVHGĐ, P. TCPC, VPS, NHTĐT, ĐCKBC, TTVH
 - 7h30. Dự hội nghị tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH - làng sức khỏe năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 UBND huyện Phù Cát UBND huyện Phù Cát   PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều        
Thứ 7 21/4
Sáng:
       
Chiều:
       
CN
22/4
Sáng:
       
Chiều: