VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 385894

Lịch công tác tuần từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 30/4
Sáng: Nghỉ lễ 30/4
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 3 01/5
Sáng: Nghỉ lễ quốc tế lao động 01/5
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 4 02/5
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: - 14h00. Báo cáo phương án điều chỉnh giảm về quy mô và công năng đối với hạng mục nhà bảo vệ kết hợp hướng dẫn dâng hoa, dâng hương, thuyết minh tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành
UBND tỉnh
Phòng họp 4 - UBND
BQLDA
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 14h00. Dự họp triển khai công tác đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước về tham dự lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi UBND tỉnh Phòng họp 2 - UBND   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Tối: - 19h00. Tổng đạo diễn hợp luyện chương trình lễ đón bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Lãnh đạo Sở
Quảng trường Nguyễn Tất Thành
 
 
Thứ 5 03/5
Sáng: - 7h30. Dự họp Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh
- Thông qua đề án tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.
- Thông qua phương án kiến trúc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 7h30. Dự họp Ban tổ chức Hội chợ Công Thương duyên hải miền trung Bình Định năm 2018 Sở công thương Sở Công thương   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều: - 13h30. Dự họp Ban cán sự Đảng và UBND
- Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
UBND tỉnh
Phòng họp A - UBND
 
GĐ. Tạ xuân Chánh, PGĐ. Nguyễn Minh Đoan, P. QLVH
Thứ 6 04/5
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: - 15h00. Họp chuẩn bị đón tiếp đại biểu về tham dự lễ đón bằng của UNESCO
VPS
Phòng họp A
 
Thành phần liên quan
Tối:- 19h00. Kiểm tra công tác tổ chức và Tổng duyệt toàn bộ chương trình lễ đón bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
UBND tỉnh
Quảng Trường Nguyễn Tất Thành
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh và các PGĐ Sở, P. KHTC, P. QLVH, P. NSVHGĐ
Thứ 7 05/5
Sáng: - Dự lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động
UBND tỉnh
KCN Phú Tài
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều:
 
 
 
 
Tối: - 20h00. Tổ chức lễ đón bằng của UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Lãnh đạo Sở
Quảng trường Nguyễn Tất Thành
 
Theo giấy mời
CN
06/5
Sáng:
 
 
 
 
Chiều: