VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 457054

Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến ngày 10/6/2018

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 04/6
Sáng: - 8h00. Dự hội nghị biểu dương phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ III
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
Ks. Thanh Bình
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều:
 
 
 
 
Thứ 3 05/6
Sáng: - Tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh  huyện Tây Sơn (02 ngày)
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Huyện Tây Sơn
 
 
Chiều: - 13h30. Dự họp Ban cán sự Đảng UBND
- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Thứ 4 06/6
Sáng: -  7h30. Dự họp Ban cán sự Đảng UBND
- Thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt.
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều: - 15h00. Họp bàn thống nhất kế hoạch tổ chức khai mạc, bế mạc đại hội TDTT tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2018. 
- Kế hoạch các đội tuyển thể thao tham gia đại hội TDTT
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Phòng họp A
 
TTHLTĐTT, TTVTCT, TNKTT, TTVHT, VPS, P. KHTC, P. QLTDTT, P. TCPC
 - 14h00. Họp nghe tư vấn báo cáo hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham gia gói thầu múa sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp B   Theo giấy mời
Thứ 5 07/6
Sáng:  - 7h30. Dự hội nghị phổ biến nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII
Đảng ủy khối các cơ quan
02A Trần Phú - Tp. QN
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều: - 15h00. Họp chuyên môn trước trận thi đấu giải bóng đá hạng nhất quốc gia đội Bình Định - Long An
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Trung tâm HLTĐTT
 
 
 - 14h00. Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tich Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc UBND tỉnh Ks. Thanh Bình   PGĐ. Trương Đông Hải
Thứ 6 08/6
Sáng: - 8h00. Họp Ban thường vụ Đảng ủy Sở
BT. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
BTV Đảng ủy Sở, P. TCPC, P. TTra, VPS
Chiều: - 16h00. Tổ chức trận thi đấu giải bóng đá hạng nhất quốc gia đội Bình Định - Long An
Lãnh đạo Sở
Sân vận động Quy Nhơn
 
 
 - 14h30. Dự họp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho buổi gặp mặt nhân dịp quốc khánh nước cộng hòa Pháp và tham gia liên hoan tiếng hát pháp ngữ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên lần thứ IV Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Sở Ngoại vụ   P. QLVH
 - 14h00. Họp thống nhất các nội dung chuẩn bị tham gia đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Lãnh đạo Sở Phòng họp A   Theo giấy mời
 - 13h30. Dự hội nghị sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Vĩnh Thạnh BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh   PGĐ. Trương Đông Hải
Thứ 7 09/6
Sáng: - Lãnh đạo Sở làm việc với Sở tài chính
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Bảo tàng Quang Trung
 
VPS, P. KHTC, BTQT
Chiều:
 
 
 
 
CN
10/6
Sáng:
 
 
 
 
Chiều:
 
 
 
 
 
* Đề nghị các đơn vị trực thuộc gửi báo cáo 6 tháng về Văn phòng Sở trước ngày 15/6/2018