VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 491747

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 18/6
Sáng: - 7h30. Dự họp V/v tặng bằng khen Chính phủ cho nhân dân và cán bộ tỉnh xuất sắc, tiêu biểu việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam
Ban thi đua khen thưởng tỉnh
Ban thi đua khen thưởng tỉnh
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều: - 15h45. Gặp mặt báo chí Chi hội nhà báo Tạp chí văn hóa
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
Tối: - 19h00. Dự đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ XIV năm 2018 BCH Đoàn Tỉnh Quảng trường Nguyễn Tất Thành   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Thứ 3 19/6
Sáng: - 7h30. Dự họp thống nhất nội dung số liệu, nội dung các cuộc họp vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018
BCĐ diễn tập PT-18
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh và thành phần khung diễn tập năm 2018
 - 7h30. Báo cáo phương án thiết kế xây dựng hạng mục nhà bảo vệ kết hợp dâng hương dân hoa và thuyết minh tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành
UBND tỉnh
Phòng họp 4 – UBND
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 8h00. Dự hội nghị triển khai luật du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật
Sở Du lịch
Khách sạn Hoàng Yến
 
PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều: - 14h00. Họp Ban tổ chức địa phương giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 tại Bình Định
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
 
 
 
 
 
 - 15h30.Sở thông tin và truyền thông gặp mặt nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam
Sở Thông tin và Truyền thông
Phòng họp A
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 16h30. Bế mạc giải cờ vua - cờ tướng đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Hội trường Sở   Theo giấy mời
Thứ 4 20/6
Sáng: - 7h45. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 02 A Trần Phú - Tp. QN   GĐ. Tạ Xuân Chánh
  - 8h00. Họp bàn Tổ chức lễ kỷ niệm "400 năm chữ Quốc ngữ tại Bình Định" PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A P. QLVH Theo giấy mời
Chiều:- 14h00. Báo cáo quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh Phòng họp A – UBND   PGĐ. Trương Đông Hải
Tối: - 18h30. Dự khai mạc đại hội TDTT huyện An Lão năm 2018 BTC đại hội TDTT huyện An Lão Huyện An Lão   Theo giấy mời
Thứ 5 21/6
Sáng: 8h00. Họp Ban thường vụ đảng ủy Sở
BT. Tạ Xuân Chánh
Phòng họp A
 
 
  - Kiểm tra địa điểm tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao miền biển năm 2018 Lãnh đạo Sở Huyện Phù Mỹ    
Chiều: - 14h30. Dự gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định năm 2018
Hội nhà Báo tỉnh
Ks. Thanh Bình
VP chuẩn bị lẵng hoa
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 14h00. Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở BT. Tạ Xuân Chánh Phòng họp A   BCH Đảng ủy Sở
Thứ 6 22/6
Sáng: - 7h30. Dự họp trực tuyến tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Chiều: - 14h00. Họp hội đồng thẩm định công nhận bảo vật quốc gia
PGĐ. Trương Đông Hải Bảo tàng Tổng hợp   Theo giấy mời
Thứ 7 23/6
Sáng:
       
Chiều:
       
CN
24/6
Sáng:
       
Chiều:
       
(*Đề nghị Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh khẩn trương gửi gấp Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động 06 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018, trước ngày 20/6/2018 để Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo./.)