VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 431142

Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 02/7
Sáng: - 9h00. Họp mở thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị âm thanh ánh sang thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
 - 8h00. Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao về công tác liên quan đến Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và trao đổi về việc đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa, di sản và UNESCO
UBND tỉnh
Phòng họp 4 – UBND
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 8h00.  Dự Họp phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương (cả ngày)
UBND tỉnh
Phòng họp A – UBND
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Chiều:
       
Thứ 3 03/7
Sáng: - 8h00. Làm việc với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện CTHĐ số 06-Ctr/TU năm 2018 về phát triển du lịch
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
VPS, P. QLTDTT, P. NSVHGĐ, P. QLVH, P. KHTC, BQLDT, TTVTCT
 - Kiểm tra công tác chuẩn bị đoán đoàn làm việc của Trung ương GĐ. Tạ Xuân Chánh Bảo tàng Quang Trung    
 - 7h00. Dự kiểm tra kết quả thực hiện CTHĐ số 06-Ctr/TU năm 2018 về phát triển du lịch BCĐ CHTĐ tỉnh ủy FLC Quy Nhơn   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
Chiều: - 14h00. Dự kiểm tra kết quả thực hiện CTHĐ số 06-Ctr/TU năm 2018 về phát triển du lịch
BCĐ CTHĐ Tỉnh ủy Công ty Vitraval   PGĐ. Nguyễn Minh Đoan
 - 16h00. Họp ban chuyên môn giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Phòng họp A   Thành phần liên quan
Thứ 4 04/7
Sáng: - 8h00. Dự gặp mặt người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018
UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Ks. Thanh Bình
 
PGĐ. Trương Đông Hải
 - 8h00.  Dự làm việc với đoàn công tác Trung ương Tỉnh ủy Văn phòng tỉnh ủy   GĐ. Tạ Xuân Chánh
         
Chiều
       
- 14h00. Họp bàn công tác tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ III năm 2018 tại Quảng Nam PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A   Theo giấy mời
Thứ 5 05/7
Sáng: - 7h30. Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 41 
- Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
BTV. Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
         
 - 8h00. Dự hội nghị trực tuyến sơ kết an toàn giao thông quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018 UBND tỉnh Phòng họp A - UBND tỉnh   Theo giấy mời
Chiều: - 15h00. Họp về kinh phí tham gia liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp tuồng, bài chòi và dân ca kịch toàn quốc năm 2018
PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A   Theo giấy mời
 - 15h00. Họp ban tổ chức, trọng tài quốc gia giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Phòng họp A   Thành phần liên quan
Thứ 6 06/7
Sáng: - Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Tỉnh ủy
Văn phòng tỉnh ủy
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
 - 7h00. Làm việc với Cục văn hóa cơ sở kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc hội diễn sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc năm 2018 PGĐ. Trương Đông Hải Trung tâm văn hóa tỉnh    
 - 9h30. Họp bàn thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Sở VHTT với Hội nông dân tỉnh năm 2018 PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp B   P. NSVHGĐ, P. QLTDTT, P. KHTC, VPS
 - 9h00. Họp trưởng đoàn bốc thăm xếp lịch giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 GĐ. Tạ Xuân Chánh, PGĐ. Nguyễn Minh Đoan Phòng họp A   Theo giấy mời
Chiều: - 14h00. Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
GĐ. Tạ Xuân Chánh Hội trường Sở   Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Tối: 19h00. Khai mạc hội diễn sân khấu tuồng không chuyên toàn quốc năm 2018 Cục văn hóa Cơ sở Trung tâm văn hóa tỉnh   PGĐ. Trương Đông Hải
Thứ 7 07/7
Sáng:  - Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
BCĐ PT – 18 tỉnh
   
Thành viên khung diễn tập
Chiều: - 17h00. Khai mạc giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018
GĐ. Tạ Xuân Chánh
Bãi biển đường Xuân Diệu
 
Theo giấy mời
Tối: 19h30. Tổ chức đêm võ đài Bình Định đợt 2 năm 2018 Lãnh đạo Sở Quảng trường Nguyễn Tất Thành   Theo giấy mời
CN
08/7
Sáng:
       
Chiều:
       
 
Thự hiện văn bản số 947/SVHTT-KHTC ngày 15/6/2018 quy định đến ngày 24/6/2018 hết hạn nộp báo cáo xây dựng dự toán thu chi và xây dựng kế hoạch tài chính 3 năm. Đến nay các đơn vị: Trường năng khiếu thể thao, Nhà hát tuồng Đào Tấn, Văn phòng Sở, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Thư viện tỉnh, Bảo tàng Tổng hợp, Ban quản lý di tích chưa gửi báo cáo theo văn bản trên.Đề nghị các đơn vị trên gửi báo cáo về phòng KHTC trước ngày 06/7/2018.