VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 491755

Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018

Thứ, ngày
Nội dung
Chủ trì,
chỉ đạo
Địa điểm
Chuẩn bị nội dung
Tham dự
Thứ 2 09/7
Sáng: Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (cả tuần)
BCĐ PT18 tỉnh
   
Thành viên khung diễn tập
- 8h00. Họp đề xuất thực hiện đề tài nghiên cứu khảo cổ và xây dựng hồ sơ di tích Trường Lũy
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
Chiều: - 14h00. Họp triển khai thống kê, báo cáo số liệu phục vụ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh
PGĐ. Trương Đông Hải
Phòng họp A
 
Theo giấy mời
14h00. Dự họp phân công nhiệm vụ chủa bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII
Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Thứ 3 10/7
Sáng: - 8h00. Dự hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền trung
Cục thi đua các tỉnh duyên hải miền trung
Quảng Ngãi
 
PGĐ. Trương Đông Hải
Chiều: - 14h00. Họp V/v trụ pano tại khu vực trung tâm giao dịch hàng không Quy Nhơn
PGĐ. Trương Đông Hả Phòng họp A   Theo giây mời
Thứ 4 11/7
Sáng: - 8h00. Họp Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 400 chữ Quốc ngữ tại Bình Định
PGĐ. Trương Đông Hải Phòng họp A   Theo giấy mời
Chiều:
       
Thứ 5 12/7
Sáng: - 7h00. Dự kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (02 ngày)
HĐND huyện Tây Sơn
UBND huyện Tây Sơn
 
GĐ. Tạ Xuân Chánh
         
Chiều: - 14h00. Họp Ban thường vụ Đảng ủy Sở, Nghe Tổ kiểm tra, xác minh đơn thư báo cáo
BT. Tạ Xuân Chánh Phòng họp A   VPS, P. TCPC, Thanh tra
Thứ 6 13/7
Sáng:- Dự họp Ban tổ chức, Ban chỉ đạo ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ 3 tại Quảng Nam năm 2018
Bộ VHTTDL Quảng Nam   PGĐ. Trương Đông Hải
 - 7h30. Họp tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nhà khách Thanh Bình   Các ủy viên BCH Đảng bộ Sở
Chiều:
       
Thứ 7 14/7
Sáng:
       
Chiều:
       
CN
15/7
Sáng: - 7h30. Dự khai mạc và triển lãm tranh thiếu nhi tỉnh Bình Định
GĐ. Tạ Xuân Chánh Trung tâm văn hóa tỉnh   Theo giấy mời
Chiều: