VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 545486

Hướng dẫn thực hiện Thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH

 
1. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE:                    
   hanhchinhcong.binhdinh.gov.vn
2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bươc2:  Nộp hồ sơ tại : "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Văn hoá và Thể thao

         Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

         Điện thoại: 056. 3817.478

         Email: hanth@svhtt.binhdinh.gov.vn

- Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra  hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ:      Buổi sáng: 7h00 đến 11h30

                                              Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

- Có giấy biên nhận hồ sơ (Trừ trường hợp nhận hồ sơ qua đường Bưu chính)

Bước 3:  Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Thời gian trả kết quả:    Buổi sáng: 7h00 đến 11h30

                                            Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghỉ  Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước)

- Tổ chức cá nhân đến nhận Kết quả phải :

+ Nộp lại giấy biên nhận hồ sơ ( nếu có)

+ Nộp lệ phí theo quy định, nhận biên lai thu phí, lệ phí (liên 2) (nếu có)

+ Kiểm tra nội dung và ký nhận .