VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 604647

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 Số,
ký hiệu
Ngày, tháng  Trích yếu nội dung  Ghi chú
35/2016/TT-BNNPTNT  26/12/2016

Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 
5069/VBHN-BVHTTDL 08/12/2016 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP  
4579/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng II  
4580/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng III  
4581/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng IV  
4689/QĐ-BVHTTDL 30/12/2016 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4674/QĐ-BVHTTDL 30/12/2016 Quyết định Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2017  
20/BC-BVHTTDL 25/01/2017 Báo cáo tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017  
06/KH-UBND 25/01/2017 Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - 2018  
19-HD/BTGTU 24/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế  
16/CT-TTg 04/5/2017 Chỉ thị V/v tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4  
5760/VPCP-NC 03/6/2017 V/v xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo  
3060/BVHTTDL-KHTC 19/7/2017 V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.  
26/2017/QĐ-UBND 14/7/2017 Quyết định đặt tên một số Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
Thể lệ 15/8/2017 Thể lệ cuộc thi sáng tạo Xanh Bình Định năm 2017  
78/NQ-CP 18/8/2017 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.  
3227/QĐ-UBND 05/9/2017 Quyết định V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bình Định  
629/LĐLĐ-CSPL 11/10/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017  
18 18/5/2018 V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về công nghiệp văn hóa  
2354/KH-SVHTT 29/12/2017 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018  
21/QĐ-SVHTT 26/01/2018 Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018  
35/QĐ-SVHTT 07/02/2018 Quyết định ban hành kế hoạch trọng tâm công tác phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bình Định năm 2018  
85/QĐ-SVHTT 02/4/2018 Quyết định ban hành kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật ngành văn hóa và thể thao năm 2018  
121/KH-SVHTT 26/01/2018 Kế hoạch tổ chức liên hoan các câu lạc bộ bài chòi tiêu biểu tỉnh Bình Định - 2018  
151/KH-SVHTT 31/01/2018 Kế hoạch tổ chức Hội thảo về tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh  
157/KH-SVHTT 01/02/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  
60/QĐ-BVHTTDL 10/01/2018 Quyết định phê duyệt nội dung phong trào thi đua năm 2018 của ngành văn hóa thể thao và du lịch  
316/KH-SVHTT 09/3/2018 Kế hoạch triển khai đề án bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định năm 2018  
228/QĐ-UBND 25/01/2018 Quyết định V/v ban hành kế hoạch tổ chức chương trình dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân đón giao thừa Xuân Mậu Tuất 2018  
5421/QĐ-BVHTTDL 29/12/2017 Quyết định Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018  
1039/KH-SVHTT 29/6/2018 Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao, gia đình và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và 03 năm 2019 - 2021  
1088/KH-SVHTT 05/7/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh  
1120/KH-SVHTT-HND 12/7/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, gia đình, thể dục thể thao năm 2018  
15/KH-UBND 23/3/2018 Kế hoạch tổ chức lễ đón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi trung bộ việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại   
229/QD-UBND 29/01/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2018)  
1268/QĐ-BVHTTDL 30/3/2018 Kế hoạch triển khai chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2018  
1236/QĐ-BVHTTDL 10/4/2018 Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành luật  phòng chống bạo lực gia đình  
1173/KH-SVHTT 19/7/2018 Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và gia đình và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019  
1282/KH-SVHTT 02/8/2018 Kế hoạch tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018  
1284/KH-SVHTT 02/8/2018 Kế hoạch tổ chức liên hoan làng, khu phố văn hóa tỉnh năm 2018  
174/BC-UBND 01/10/2018 Tổng kết 10 năm(2008 - 2018) thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định  
1715/SVHTT-TCPC 15/10/2018 V/v bình chọn danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018  
4176/BVHTTDL-TĐKT 14/9/2018 V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2018  
884/HD-VHCS 13/12/2018 V/v hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019  
62-HD/BTGTU 18/12/2018 Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019  
91/KH-SVHTT 18/01/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh  
87/KH-UBND 22/10/2019 Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021  
1878/TB-SVHTT 11/11/2019