VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 385890

Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu

Số, Ký hiệu
Ngày tháng
văn bản
Nội dung
Ghi chú
20/2017/QĐ-UBND
09/5/2017
 
754/TB-SVHTT
11/5/2017
 
 
 
 
 
 
 
82/SVHTT-QLVH 17/01/2018 V/v công bố kết quả xét tặng giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015)  
1387/QĐ-UBND 26/4/2018 Quyết định V/v phê duyệt kết quả xét tặng giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V (2011 - 2015)  
 

Tin cùng chuyên mục: