VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 491754

Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Định dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

             Sáng ngày 27/5/2017, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, 120 đoàn viên ưu tú thay mặt cho gần 3000 đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của Bác và báo cáo với Bác về những thành tích trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu và giảng dạy mà đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
            Đây là hoạt động dâng hoa báo công đầu tiên của đoàn thanh niên tỉnh Bình Định từ khi công trình Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc -  Nguyễn Tất Thành được khánh thành tại thành phố Quy Nhơn vào ngày 18/5/2017.
            Trước Tượng đài Người, tập thể cán bộ đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.