VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 604671

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
I
LÃNH ĐẠO SỞ
 
 
 
1
Tạ Xuân Chánh
Giám đốc Sở
02563.822.659
chanhtx@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Trương Đông Hải
Phó Giám đốc Sở
02563826512
II
VĂN PHÒNG SỞ
 
 
1
Nguyễn Quang Trung
Chánh Văn phòng
02563.829913
 
2 Trần Thị Thanh Nguyệt Chuyên viên 02563.822689 nguyetttt@svhtt.binhdinh.gov.vn
3 Huỳnh Thị Phượng Chuyên viên 02563822689 phuonght@svhtt.binhdinh.gov.vn
4
Nguyễn Thị Hồng Hà
Chuyên viên
02563.817478
 
5
Võ Hoàng Mỹ Linh
Kế toán
02563.813888
 
6
Trần Anh Đức
Văn thư-lưu trữ
02563.822231
 
7
Lê Văn Thắng
Lái xe
02563.822231
 
 
8
Lê Thị Phụng
Tạp vụ
02563.822231
 
9
Văn Minh Đức
Bảo vệ
02563.824026
 
 
10
Nguyễn Ngọc Bảy
Bảo vệ
02563824026
 
III
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
02563.814.673
 
1
Nguyễn Thành Danh
PTP phụ trách
 
danhnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Thành Tiến
Chuyên viên
 
3
Nguyễn Hữu Hậu
Chuyên viên
 
haunh@svhtt.binhdinh.gov.vn
4
Dương Thị Mai Trâm
Chuyên viên
 
5
Lương Thị Lương Giang
Nhân viên Ban quản lý dự án
0905.156.769
 
IV
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA-GIA ĐÌNH
 
 
1 Nguyễn Văn Ngọc Phó trưởng phòng phụ trách 02563.811258 ngocnv@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Huỳnh Hiệp An
Phó trưởng phòng
02563.822796
3 Võ Hoài Đức Phó trưởng phòng 02563.818255 ducvh@svhtt.binhdinh.gov.vn
4
Từ Như Huyền Trân
Chuyên viên
 
5
Nguyễn Chơn Hiền
Chuyên viên
 
6
Nguyễn Thị Bích Thuận
Chuyên viên
 
thuanntb@svhtt.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên   nguyetnta@svhtt.binhdinh.gov.vn
8 Đặng Thị Thùy Vinh Chuyên viên   vinhdtt@svhtt.binhdinh.gov.vn
V
PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
02563.813522
 
1
Lục Văn Dũng
 Trưởng phòng 
 
2
Phan Tuấn Sơn
Phó Trưởng phòng
 
sontp@svhtt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Đình Cẩm
Chuyên viên
 
camnd@svhtt.binhdinh.gov.vn
VI
THANH TRA SỞ
02563.823286
 
1
Bùi Xuân Lý
Chánh Thanh tra
 
2
Lê Quốc Ân
Phó Chánh Thanh tra
 
3
Hoàng Thị Minh Hải
Chuyên viên
 
 
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ
I
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao
02563.818.773
 
1
Nguyễn Văn Long
Giám đốc
 
longnv@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Lê Ngọc Dũng
Phó giám đốc
 
dungln@svhtt.binhdinh.gov.vn
II
Trường Năng khiếu thể thao
02563.822.748
 
1
Nguyễn Thành Sơn
Hiệu trưởng
 
sonnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Phạm Thị Ngãi
Phó Hiệu trưởng
 
ngaipt@svhtt.binhdinh.gov.vn
III
Bảo tàng tỉnh Bình Định
02563.820.270
 
1
Bùi Tĩnh
Phó Giám đốc phụ trách
02563824000
tinhb@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Phó giám đốc
 
tuyetnta@svhtt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thúy Hồng Phó giám đốc   hongntt@svhtt.binhdinh.gov.vn
IV
Thư viện tỉnh
02563.829.894
 
1
Võ Văn Nhiếng
Giám đốc
 
nhiengnv@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Nguyễn Ngọc Sinh
Phó giám đốc
 
sinhnn@svhtt.binhdinh.gov.vn
3 Trần Xuân Nhất Phó giám đốc   nhattx@svhtt.binhdinh.gov.vn
V
Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh
02563.822798
 
1
Mai Ngọc Thinh
Phụ trách
 
thinhmn@svhtt.binhdinh.gov.vn
2 Võ Văn Tiễn Phó giám đốc   tienvv@svhtt.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Quý Phó giám đốc   quyntt@svhtt.binhdinh.gov.vn
VI
Nhà hát tuồng Đào Tấn
02563.846.804
 
1
Văn Bá Dũng
Giám đốc
 
dungvb@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Nguyễn Trọng Quỳnh
Phó giám đốc
 
quynhnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
VII
Đoàn ca kịch bài chòi
02563.647.645
 
1
Nguyễn Hoài Huệ
Trưởng đoàn
 
huenh@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Huỳnh Thị Kim Châu
Phó trưởng đoàn
 
chauhtk@svhtt.binhdinh.gov.vn
VIII
Trung tâm Võ thuật cổ truyền
02563.629.595
 
1
 
Bùi Trung Hiếu
Giám đốc
 
hieubt@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Trần Duy Linh
Phó giám đốc
 
linhtd@svhtt.binhdinh.gov.vn
IX
Bảo tàng Quang Trung
02563.780.320
 
1
Châu Kinh Tú
Giám đốc
 
tuck@svhtt.binhdinh.gov.vn
2
Nguyễn Thị Thìn
Phó giám đốc
 
thinnt@svhtt.binhdinh.gov.vn
3
Nguyễn Anh Dũng
Phó giám đốc
 
dungna@svhtt.binhdinh.gov.vn