VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 604615

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt
Tên thủ tục hành chính
 Biểu mẫu
 
Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
 
A
 VĂN HÓA
 
I
 Lĩnh vực Di sản Văn hóa
 
1
2
3
4
5
 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II
 Lĩnh vực Điện ảnh
 
1
2
III
 Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
 
1
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IV
 Nghệ thuật biểu diễn
 
1
2
3
4
5
6
7
V
 Văn hóa cơ sở
 
1
2
3
4
5
6
 
7
8
9
10
 
11
 
12
 
VI
 Xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
 
1
2
VII
 Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh
 
1
2
3
VIII
 Thư viện
 
1
IX
 Gia đình
 
1
2
3
4
5
6
7
 
8
 
9
10
11
12
X
 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 
1
B
 THỂ DỤC THỂ THAO
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
24
25
26
27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Tải về
28 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Tải về
29 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Tải về
30 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Tải về
31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Tải về
32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Tải về
33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Tải về
34 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Tải về
35 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Tải về