VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 604608

Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và gia đình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

             Chiều ngày 21/7/2017 tại Hội trường Sở, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và gia đình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị gồm có: các đồng chí Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Lãnh đạo trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao của 11 huyện, thị xã/ thành phố.
             Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực quản lý của ngành; tình hình thực hiện các chương trình, đề án, quy hoạch, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và gia đình và tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân ngày Lễ lớn... Công tác phối hợp trong triển khai công việc giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc với các huyện, thị xã, thành phố. Từ đó phát huy những kết quả đạt được, nhận diện, phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để đưa ra các giải pháp làm tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2017 nói riêng và trong thời gian đến nói chung./.