VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 604646

Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, Thể thao và Gia đình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

                 Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời nhận diện, phân tích những nguyên nhân hạn chế, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để đưa ra giải pháp làm tốt hơn trong 6 tháng cuối năm nói riêng và trong thời gian đến nói chung, chiều ngày 06/7/2018 tại Hội trường Sở, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và gia đình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
            Tham dự Hội nghị gồm có: các đồng chí lãnh Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Lãnh đạo trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao của 11 huyện, thị xã/ thành phố. .
 
 
(Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT trao Cờ thì đua của UBND tỉnh cho
đơn vị Trung tâm Võ cổ truyền Bình Định tại Hội nghị)
 
               Đi vào trọng tâm, Hội nghị tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực quản lý của ngành, cụ thể như: tình hình thực hiện các chương trình, đề án, quy hoạch, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao và gia đình và tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân ngày Lễ lớn…Công tác phối kết hợp trong triển khai công việc giữa các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc với các huyện, thị xã thành phố. Công tác thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm.
 
 
(Ông Trương Đông Hải, Phó Giám đốc Sở VH&TT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho
các cá nhân và đại diện tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2017)
 
                 Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức trao tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2017.
                                                                                                                                                     (Tin: Thanh Thủy)