VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 604654

Bình Định tổ chức Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

               Chiều ngày 17/7/2019 tại Hội trường Sở, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Đình Thú, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
(Tiết mục Bài chòi chào mừng Hội nghị - Ảnh: Huyền Trân)
 
                 Hội nghị tập trung đánh giá tình hình và kết quả qua 01 năm triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; phân tích rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
 
(Đồng chí Võ Đình Thú, PCT Hội Đồng Nhân dân tỉnh phát biểu Tại Hội Nghị - Ảnh: Huyền Trân)
 
              Nhấn mạnh tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo, việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước gắn với văn hóa truyền thống của từng địa phương là rất quan trọng; đề nghị các cấp, các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các hương ước, quy ước ở cơ sở. Rà soát các hương ước, quy ước cũ, qua đó tiếp tục phát huy những hương ước, quy ước còn phù hợp; lấy ý kiến người dân, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước cho phù hợp với thực tế cuộc sống./. 
                                                                                                                                                   (Tin: Thanh Thủy – VP Sở)